Registreerimine E-Jalgpallikooli ja liikmemaksu reeglid

Liikmemaksu suurus 

FC Tiigrid  2009 – 2010.a sünd.  laste treeningrühm
FC Tiigrid  2011 – 2012.a sünd. laste treeningrühm
FC Tiigrid  2013 – 2014.a sünd. laste treeningrühm
FC Tiigrid 2007-2010 Loo treeningrühm
FC Tiigrid 2011-2014 Loo treeningrühm

FC Tiigrid 2010-2012   Peetri treeningrühm

FC Tiigrid 2013-14 Peetri treeningrühm
FC Tiigrid 2015-2017 Peetri lasteaialapsed
FC Tiigrid Kostivere 1-3. klasside treeningrühm
FC Tiigrid Kostivere 4-6. klasside treeningrühm
FC Tiigrid Kostivere lasteaia treeningrühm

 

65 eurot/kuu
45/60 eurot/kuu
45 eurot/kuu
32 eurot/kuu
32 eurot/kuu

45 eurot/kuu

45 eurot/kuu
35 eurot/kuu
35 eurot/kuu
32 eurot/kuu

20 eurot/kuu

Klubiga liitumiseks (ja tulumaksu tagastuse saamiseks) on vaja laps registreerida E-jalgpallikoolis: (registreerib end lapsevanem ning sisselogides lisate lapse andmed ja alles pärast seda  teete lepingu MTÜ Loo Jalgpalliklubiga ) LINK: www.vemi.ee Registreerimisel saate  viitenumbri, mida kindlasti kasutada arvete tasumisel!

Liikmemaks tuleb tasuda Loo Jalgpalliklubi MTÜ arveldusarvele
10220068791011. Selgitusse palume märkida lapse nimi ja mis kuu eest
maksate.
NB! Kuumaksu tasumisel palume kasutada viitenumbrit, mis on igal
lapsel identne. Viitenumbri leiate e-jalgpallikoolist.

Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a. suvekuud ja puhkused) ja ka juhul, kui treeningutest on puudutud (soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma korral, mis kestab kauem, kui kaheksa nädalat. Tingimusel, et sellest informeeritakse koheselt klubi treenerit ning juhatajat).

Perioodil 20.06 -15.08 toimuvad kõikidel treeningrühmadel koondtreeningud Tallinnas.

Klubist lahkumise korral tuleb teavitada klubi juhtkonda vähemalt kuu aega ette ning saata vabas vormis avaldus info@fctiigrid.ee (NB! vemi keskkonnas lõpetamisest ei piisa).

Klubiga taasliitumisel tuleb tasuda ühe liikmemaksu suurune liitumistasu.

 

Soodustused:

●   kui klubi treeningutel osaleb kaks või enam last ühest
perekonnast, siis teine laps saab osaleda treeningutel 50% soodustusega ja kolmas laps tasuta (v.a Rae ja Jõelähtme valla lapsed)

●   paljulapseliste (kolm ja enam) ja vähekindlustatud perede laste noorliikmemaksu soodustus 25-100% Tallinna LV sotsiaalabi osakonna
esildise või lapsevanema avalduse alusel
Lugupidamisega,

Sven Elenurm
+372 56 265 131
Email: sven@fctiigrid.ee
www.fctiigrid.ee

Registreerimine E-Jalgpallikooli ja liikmemaksu reeglid

Liikmemaksu suurus 

FC Tiigrid  2005 – 2006.a sünd. laste treeningrühm
45 eurot/kuu

FC Tiigrid  2007 – 2008.a sünd. laste treeningrühm
45 eurot/kuu

FC Tiigrid  2009 – 2010.a sünd.  laste treeningrühm
38 eurot/kuu

FC Tiigrid  2011 – 2012.a sünd. laste treeningrühm
35 eurot/kuu

FC Tiigrid  2013 – 2014.a sünd. laste treeningrühm
35 eurot/kuu

FC Tiigrid 2007-2010 Loo treeningrühm
32 eurot/kuu

FC Tiigrid 2011-2014 Loo treeningrühm
32 eurot/kuu

FC Tiigrid 2006-2009 Peetri treeningrühm
38 eurot/kuu

FC Tiigrid 2010-2012   Peetri treeningrühm
35 eurot/kuu

FC Tiigrid 2013-14 Peetri treeningrühm
28 eurot/kuu

FC Tiigrid 2015-2017 Peetri lasteaialapsed
28 eurot/kuu

FC Tiigrid Kostivere 1-3. klasside treeningrühm
32 eurot/kuu

FC Tiigrid Kostivere 4-6. klasside treeningrühm
35 eurot/kuu

FC Tiigrid Kostivere lasteaia treeningrühm
12 eurot/kuu

 

Klubiga liitumiseks (ja tulumaksu tagastuse saamiseks) on vaja laps registreerida E-jalgpallikoolis: (registreerib end lapsevanem ning sisselogides lisate lapse andmed ja alles pärast seda  teete lepingu MTÜ Loo Jalgpalliklubiga ) LINK: www.vemi.ee Registreerimisel saate  viitenumbri, mida kindlasti kasutada arvete tasumisel!

Liikmemaks tuleb tasuda Loo Jalgpalliklubi MTÜ arveldusarvele
10220068791011. Selgitusse palume märkida lapse nimi ja mis kuu eest
maksate.
NB! Kuumaksu tasumisel palume kasutada viitenumbrit, mis on igal
lapsel identne. Viitenumbri leiate e-jalgpallikoolist.

Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a. suvekuud ja puhkused) ja ka juhul, kui treeningutest on puudutud (soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma korral, mis kestab kauem, kui kaheksa nädalat. Tingimusel, et sellest informeeritakse koheselt klubi treenerit ning juhatajat).

Perioodil 20.06 -15.08 toimuvad kõikidel treeningrühmadel koondtreeningud Tallinnas.

Klubist lahkumise korral tuleb teavitada klubi juhtkonda vähemalt kuu aega ette ning saata vabas vormis avaldus info@fctiigrid.ee (NB! vemi keskkonnas lõpetamisest ei piisa).

Klubiga taasliitumisel tuleb tasuda ühe liikmemaksu suurune liitumistasu.

 

Soodustused:

●   kui klubi treeningutel osaleb kaks või enam last ühest
perekonnast, siis teine laps saab osaleda treeningutel 50% soodustusega ja kolmas laps tasuta (v.a Rae ja Jõelähtme valla lapsed)

●   paljulapseliste (kolm ja enam) ja vähekindlustatud perede laste noorliikmemaksu soodustus 25-100% Tallinna LV sotsiaalabi osakonna
esildise või lapsevanema avalduse alusel
Lugupidamisega,

Sven Elenurm
+372 56 265 131
Email: sven@fctiigrid.ee
www.fctiigrid.ee