Kodukord

 1. Klubiga liitumine ja klubist lahkumine

1.1. Peale ühe- kahenädalast katseaega peab iga lapsevanem, kelle laps

soovib liituda Loo Jalgpalliklubiga, registreerima ennast e-jalgpallikoolis.

1.2. Lapsevanem kohustub tasuma igakuist liikmemaksu ettemaksuna temale saadetud arve alusel

registreerimisel saadud viitenumbriga.

1.3. Lapsevanem kohustub tasuma igakuist liikmemaksu või aastamaksu vastavalt Loo Jalgpalliklubi  poolt kehtestatud määrale. Tasu määrad avaldatakse kodulehel.

1.4. Liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a. puhkustel, suvekuudel / lasteaialastele juulikuu arvet ei väljastata, v.a. Jõelähtme valla lapsed.) ja ka juhul, kui treeningutest on puudutud. Soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma korral, mis kestab kauem kui kaheksa nädalat tingimusel, et sellest informeeritakse koheselt kirjalikult klubi treenerit ning juhatajat.

1.5. Klubiga liitudes, kinnitab lapsevanem, et määrab Tallinna linna pearaha Loo Jalgpalliklubile.

Kui pearaha saajaks on määratud mõni teine klubi, on igakuine liikmemaks 12 EUR kallim.

1.6. Kui liikmemaks ei ole tasutud kolm järjestikust kuud, on klubil õigus noormängija

treeningule või mängule mitte lubada. Võlgnevuse tasumata jätmise korral jätab klubi endale õiguse  anda üle võlgnevusega tegelemise Julianus Inkasso OÜ-le.

1.7. Kui klubi treeningutel osaleb kaks või enam last ühest perekonnast, siis teine(noorem) laps saab osaleda treeningutel 50% soodustusega ja kolmas laps tasuta. (V.a. Rae ja Jõelähtme Valla elanikud)

Paljulapseliste (kolm ja enam) ja vähekindlustatud perede laste noorliikmemaksu soodustus 25-100% Tallinna LV sotsiaalabi osakonna esildise või lapsevanema avalduse alusel (v.a. Jõelähtme ja Rae valla lapsed, kes saavad avalduse alusel vallast raha tagasi).

1.8. Lepingus sätestatud punkt  1.4. alusel treeningpuhkuse andmine toimub eranditult üksnes Lepingu vastavas punktis sätestatud viisil, vormis ja tähtaegadega. Lepingu peatamise korral tuleb uuesti klubiga liitudes tasuda liitumistasu, milleks on ühe kalendrikuu liikmemaksu suurune summa.

1.9. Klubist lahkumise korral tuleb teavitada klubi juhtkonda vähemalt kuu aega ette ning saata vastav vabas vormis avaldus, mis sisaldab mängija nime ja treeninggruppi. Avaldus saata info@fctiigrid.ee.

NB! ainult vemi.ee keskkonnas lõpetamine ei ole piisav.

2. Treeningud ja võistlused

2.1. Treeningud toimuvad vastavalt vanusele 2-5 korda nädalas. Edasijõudnutel on  lisavõimalus osaleda oma vanuseklassi esindusvõistkonna koondtreeningutel.

2.2. Kõigil vanusegruppidel (v.a algajatel) on võimalus osa võtta võistlustest ja

turniiridest vastavalt nende võimetele.

2.3. Treeningult või mängult puudumise korral palume teavitada treenerit nii ruttu kui

võimalik.

2.4. Treeningutel on kohustuslik vastav käitumine, mis ei sisalda ropendamist ega

treeneri sõna mitte kuulamist.

2.5. Treeningutel ja mängudel kohustub noormängija hoidma oma klubi mainet ning

mitte sattuma konflikti ei oma klubikaaslaste ega vastasmängijatega.

2.6. Treeningute ajal tuleb väljakutel hoida puhtust ja korda.

 

3. Eesti Noorte Meistrivõistlustele registreeritud mängija

3.1. Kõik noormängijad, kes on Loo jalgpalliklubi all registreeritud ENMV-le ning

kellele on vormistatud EJL mängijakaardid (mängija litsents), on kohustatud osalema hooaja

jooksul meistrivõistluste mängudes. Puudumise korral tuleb teavitada treenerit.

3.2. Juhul, kui mängija ei saa mingil põhjusel mängudel osaleda, on lapsevanem

kohustatud sellest varakult treenerile teatama, et treener saaks teha vastavad

muudatused.

3.3. Mängija liikumine ühest klubist teise on võimalik ainult vastava kokkuleppe

saavutamisel teise klubiga.

3.4. Kokkuleppe mittesaavutamisel toimuvad mängija üleminekud vastavalt Eesti Jalgpalli Liidu

noormängijate ülemineku  korrale.

 

4. Lapsevanema kohustused

4.1. Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea

tema kompetentsust kahtluse alla.

4.2. Probleemide ja arusaamatuste korral palume lapsevanemal teavitada treenerit või

klubi juhtkonda, et saaksime sellega kiiremas korras tegeleda ning üheskoos

lahenduse leida.

4.3. Lapsevanem ei sekku treeneri töösse treeningutel ega võistlustel ning loobub nii enda kui teiste

laste juhendamisest või kritiseerimisest.

5. Klubi kohustused

5.1. Klubi tagab, et treeninguid viivad läbi Eesti Jalgpalliliidu koolitusega (või koolitusel osalevad)

treenerid.

5.2. Klubi tagab laste turvalisuse treeningutel.

5.3. Klubi viib läbi treeninguid vastavalt vanusele.

5.4. Klubi tagab treeninguteks vajalikud tingimused.

5.5 Klubi võimaldab noormängijatele osaleda ENMV – l.